Abonner   Sitemap  Login  Indeks A-Å   Hjælp   Nyheder   XLweb

Sproglig udvikling

Temabeskrivelse
I Valhalla har vi fokus på den sproglige kompetence, fordi at evnen til at udtrykke sig og kommunikere med andre mennesker har stor betydning for børn udvikling og læring samt sociale samvær.
 
Der er mange former for sprog børn skal tilegne sig i sin hverdag. Kropssprog og talesprog samt skriftsprog, billedsprog og  tegnsprog er nogle af de kommunikationsformer vi benytter os af. Derudover indeholder selve sprogudviklingen elementer som bl.a. udtale, sprogforståelse og dialog. Således er der mange forskellige elementer der skal have opmærksomhed, når det enkelte barn skal tilegne sig sprog. I arbejdet med den sproglige kompetence vægter vi at møde barnet der hvor det er i sin sproglige udvikling, da det er meget forskelligt hvor hurtigt det enkelte barn tilegner sig sprog.
 
Hvordan hænger temaet sammen med børns læring i Valhalla?
I vores hverdag tilegner barnet sproget i relation til andre børn og voksne, hvor det vægtes at barnet får mulighed for at fortælle om egne oplevelser, lærer at lytte til andre, og f.eks. oplever glæden ved at få fortalt en historie. Med andre ord støtter vi børn i at øve dialogen, så de får en god fornemmelse for det at kunne lytte til andre, tale og fortælle. Vi vægter at børn er i en aktiv sproglig udvikling, derfor præsenterer vi det enkelte barn for sproglige nuancer, der udfordrer dets sproglige formåen.
 
Således har den sproglige kompetence betydning for den sociale kompetence, da sproget bruges til at skabe forbindelse og kommunikation mellem mennesker. Gennem tilegnelse af sproget har børn mulighed for at knytte relationer og styrke disse. I relationen til andre er sproget redskabet, som det enkelte barn benytter, når det øver sig i at føre en samtale, hvor det f.eks.  øver sig i at udtrykke sine tanker og følelser. Samtidig med er sproget også midlet til at forstå andre og selv blive forstået - en forudsætning for senere selv at kunne løse konflikter og møde andre mennesker anerkendende.
 
Den sproglige kompetence er af afgørende betydning for barnets mulighed for at udvide sin bevidsthed om de mennesker, sig selv og den verden som omgiver det.
 
Overordnet mål
Børn skal have mulighed for...

  • at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter.
  • at opnå kendskab til forskellige kommunikationsformer (sproglig kreativitet).
  • at træne dialogen, så de kan tale, lytte, stille spørgsmål, og svare - og således være aktive i fællesskabet.
  • at møde voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så der er plads til at ytre meninger, følelser og tanker.
  • at møde voksne som hjælper med at sætte ord og begreber på oplevelser.
  • at udvikle deres nysgerrighed overfor tegn, symboler og den skriftlige verden herunder bogstaver og tal.
  • at få støtte, hvis de får sproglige vanskeligheder.

 
Link til smttemodel

Pædagogiske links


Pædagogiske links- danmarks største portal for børns udvikling


Pjecen: Fri for MobberiFri for Mobberi


Links til Nyborg Kommune

Børneafdelingen

Rådgivning og familiebehandling

Lovgivning om børn

Musikskolen

 

Facebook Like BOX

Kan du lide denne side?

Lukkedage 2013

 

Lukkedage 2013
 
Påsken:
25. - 27. marts
(de 3 dage op til påske)
10. maj:

Fredag efter Kr. Himmelfart

5. juni:

Grundlovsdag

Julen:
23., 24., 27., 30., og 31. december
Åbningstiderne på lukkedage er:
Mandag-torsdag: 6.00-16.45
Fredag: 6.00 - 16.30